Cận cảnh khả năng di chuyển vượt địa hình của Leclerc

10%