Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương

Hoạt động

10%