Tìm thấy mảnh vỡ tên lửa đẩy tàu vũ trụ của Nga gặp sự cố ở Kazakhstan

10%