Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen tiếp Bộ trưởng Tô Lâm

Hoạt động

10%