Trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên đã tới Hà Nội vào khoảng 6h20 chiều tối ngày hôm nay, 20/2

10%