Quá nguy hiểm khi cho khai thác cao tốc 34.500 tỷ kém chất lượng

10%