Nhân viên Tổng lãnh sự quán liên bang Nga bị giật dây chuyền táo tợn trên phố Sài Gòn

10%