Xe VinFast lên đường kiểm tra chất lượng ở nước ngoài

10%