Thống đốc NHNN: Cho phép thanh toán nhân dân tệ ở biên giới không vi phạm luật

10%