Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá và Luật Thi hành án hình sự

Hoạt động

10%