Cập nhật nóng con số thiệt hại do ngập lụt ở Chương Mỹ

10%