Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu cấp cao lực lượng Vệ binh Quốc gia KuwaitBộ trưởng Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu cấp cao lực lượng Vệ binh Quốc gia Kuwait

Hoạt động

10%