Bộ trưởng Tô Lâm làm việc với Công an, Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An

Hoạt động

10%