Bộ Công an trao tặng thiết bị y tế cho Bệnh viện Việt Đức

Hoạt động

10%