Bị cáo Phan Văn Vĩnh từ chối công khai bản án

10%