Thí điểm Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại Kon Tum

10%