Obama phát biểu lần đầu trước công chúng từ khi Trump nhậm chức

10%