Tăng cường hợp tác giữa lực lượng Cảnh vệ Việt Nam và Campuchia

10%