Những cỗ máy khổng lồ nhất thế giới - World's Biggest, Largest Heavy Machine 2017

10%