Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink

10%