Bộ trưởng Tô Lâm thăm và làm việc tại Bắc Ninh

10%