Bộ trưởng Tô Lâm làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

10%