Bộ trưởng Tô Lâm hội kiến Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan

10%