Bộ trưởng Tô Lâm hội đàm cùng phó Thủ tướng, bộ trưởng bộ nội vụ Campuchia

10%