Áp thấp nhiệt đới gần bờ và áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc Biển Đông

10%