Đảng ủy Cục Đối ngoại trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

10%